Phương thức thanh toán

Phụ Kiện Số Hoá hỗ trợ khách hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD).

Thông tin chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN SỐ HOÁ

Số Tài Khoản: 1902 7885 412013

Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Sài Gòn (Hồ Chí Minh)

Nội dung chuyển khoản: <mã đơn hàng> hoặc <số điện thoại đặt hàng>

COD:

Hình thức trên sẽ được thực hiện qua đối tác Giao hàng tiết kiệm (GHTK).