Giỏ hàng

Cách để Nhấp chuột bằng bàn phím

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng bàn phím để nhấp và di chuyển chuột quanh màn hình khi chuột bị hư. Bạn có thể bật tính năng này ở hầu hết bàn phím, cả trên máy tính Mac lẫn máy tính chạy hệ điều hành Windows.

Windows

 1. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 1
  1
  Dùng phím mũi tên và phím . Nếu chỉ cần chọn chương trình hay tập tin nào đó trên màn hình, bạn có thể dùng phím mũi tên để chọn rồi nhấn  để mở mục đó.
  • Nhấn chữ cái bất kỳ trên bàn phím để chuyển sang mục tiếp theo có tên bắt đầu bằng chữ cái đó. Chẳng hạn như khi bạn nhấn phím  trên màn hình, có khả năng Recycle Bin (Thùng rác) sẽ được chọn.
  • Nhấn + để đóng cửa sổ. Với một số máy tính, có thể bạn sẽ phải nhấn giữ + cùng .

 2. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 2
  2
  Máy tính của bạn cần có bàn phím số. Nếu máy tính không có bàn phím số chuyên dụng ở góc bên phải, bạn sẽ không thể bật tính năng Accessibility (Truy cập) cho phép di chuyển chuột bằng bàn phím số. Dù vậy, bạn vẫn có thể tận dụng những phím tắt sau:
  • + cho phép chuyển đổi giữa các cửa sổ đang mở.
  •  cho phép đảo qua tùy chọn trên trình đơn.
  •  mở hầu như mọi mục mà bạn đã chọn bằng phím mũi tên.
  • + hoặc  mở trình đơn mà bạn vẫn mở bằng cách nhấp chuột phải vào mục được chọn.
  • + hoặc  mở trình đơn Start. Từ đây, bạn có thể gõ tên bất kỳ chương trình hay tập tin nào rồi nhấn  để mở.
  • + mở File Explorer.
  • + mở trình đơn tùy chọn nâng cao. Từ đây, bạn có thể mở Settings (Thiết lập) hoặc tắt máy tính.

 3. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 3
  3
  Mở Start 
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  . Nhấn phím  ở góc dưới bên trái của bàn phím hoặc nhấn đồng thời   .
  • Nếu chuột hoạt động, bạn chỉ việc nhấp vào logo Windows ở góc dưới bên trái của màn hình.

 4. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 4
  4
   . Ease of Access Center (Trung tâm dễ truy cập) sẽ xuất hiện ngay đầu cửa sổ Start.

 5. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 5
  5
  Nhấn  để mở cửa sổ Ease of Access Center.

 6. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 6
  6
  Chọn Make the keyboard easier to use (Khiến bàn phím dễ dùng hơn) và nhấn . Dùng phím chỉ xuống  để chuyển đến tùy chọn Make the keyboard easier to use.

 7. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 7
  7
  Chọn Set up Mouse Keys (Thiết lập Mouse Keys) và nhấn . Đó là liên kết màu xanh nằm gần đầu trang.

 8. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 8
  8
  Xem qua phím tắt bàn phím. Dưới tiêu đề "Keyboard shortcut" (Phím tắt bàn phím) sẽ xuất hiện dòng chữ "Turn on Mouse Keys with" (Bật tính năng Mouse Keys bằng) cùng danh sách các phím. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím này để bật Mouse Keys.
  • Tổ hợp này thường bao gồm phím  trái, phím  trái và phím . Khi dùng, cả ba phím trên sẽ được nhấn cùng một lúc. Tuy nhiên, máy tính khác nhau có thể sẽ có phím tắt khác nhau.

 9. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 9
  9
  Đặt độ nhạy chuột. Nếu bạn không đổi tốc độ cũng như gia tốc chuột, chuột sẽ khá chậm. Để đặt, bạn hãy:
  • Cuộn xuống cho đến khi thanh trượt "Top speed" (Tốc độ tối đa) được chọn.
  • Nhấn phím mũi tên chỉ sang bên phải  để tăng tốc độ.
  • Nhấn  để chuyển xuống thanh trượt "Acceleration" (Gia tốc).
  • Nhấn phím mũi tên chỉ sang bên phải  để tăng gia tốc.

 10. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 10
  10
  Chọn OK và nhấn . Để điều hướng đến nút OK ở cuối cửa sổ, nhấn  cho đến khi nút OK được chọn.

 11. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 11
  11
  Bật tính năng Mouse Keys. Nhấn các phím được liệt kê trong phím tắt (thường là ++) rồi nhấn giữ một trong những phím điều hướng trên bàn phím số của bạn (thường là các phím 4, 8, 6, và 2 lần lượt cho các hướng trái, trên, phải, dưới) để xem chuột có di chuyển hay không.
  • Nếu chuột không di chuyển, bạn hãy nhấn  và thử lại lần nữa.

 12. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 12
  12
  Di chuyển chuột bằng bàn phím số. Nhấn  để sang trái,  để đi lên,  để sang phải và  để đi xuống.
  • Bạn cũng có thể nhấn , , , và  để di chuyển chuột theo đường chéo.

 13. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 13
  13
  Nhấp chuột bằng cách nhấn phím  trên bàn phím số. Bạn vẫn có thể dùng  để nhấp vào mục đã chọn.
  • Nếu trình đơn được thả xuống khi bạn nhấn , hãy nhấn  trên bàn phím số để chuyển sang chế độ nhấp chuột.Phương pháp2

Mac

 1. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 14
  1
  Mở trình đơn Accessibility. Nhấn +++ trên MacBook không có thanh cảm ứng hoặc nhấp ba lần lên nút Touch ID trên Macbook có thanh cảm ứng.
  • Trên iMac, nhấn ++.
  • Nếu chuột vẫn đang hoạt động, bạn có thể nhấp vào Apple menu 
   Tiêu đề ảnh Macapple1.png
    (Trình đơn Apple), vào System Preferences... (Tùy chọn hệ thống) rồi Accessibility, và nhấn Mouse & Trackpad (Chuột & bàn rê chuột).

 2. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 15
  2
  Bật tính năng Mouse Keys. Nhấn ++ (hoặc nhấn nút Touch ID ba lần) khi vẫn đang ở trong trình đơn này để bật tính năng Mouse Keys.
  • Vẫn mở trình đơn Accessibility trong lúc sử dụng Mouse Keys để có thể tắt bật tính năng này bằng phím tắt ++.

 3. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 16
  3
  Di chuyển chuột bằng bàn phím. Giữ phím  để di chuyển chuột sang trái,  để qua phải,  để đi lên và  để đưa xuống. Bạn cũng có thể dùng các phím , , , và  để di chuyển chuột theo phương chéo.

 4. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 17
  4
  Nhấn  để nhấp chuột lên mục đang được chọn.

 5. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 18
  5
  Nhấn giữ  rồi nhấn  để nhấp chuột phải và mở trình đơn nội dung cho các mục đang được chọn.

 6. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 19
  6
  Nhấn  để giữ chuột và  để nhả chuột. Một số trình đơn nhất định (chẳng hạn như trình đơn thùng rác - Trash) sẽ được kích hoạt.

 7. Tiêu đề ảnh Use a Keyboard to Click Instead of a Mouse Step 20
  7
  Tắt Mouse Keys. Khi dùng Mouse Keys, bạn sẽ không thể dùng bàn phím để gõ văn bản. Do đó, hãy nhấn ++ (hoặc nhấn Touch ID ba lần) để tắt Mouse Keys khi đã nhấp được lên mục mà bạn muốn sử dụng.


Lời khuyên

 • Nếu chuột dựng sẵn không hoạt động, bạn luôn có thể thử dùng chuột USB hoặc Bluetooth.


Cảnh báo

 • Dùng bàn phím để nhấp chuột rất mất thời gian. Hãy đưa máy tính đến bộ phận kỹ thuật để sửa hoặc thay chuột càng sớm càng tốt.
Facebook Youtube Top