Giỏ hàng

Hướng dẫn chỉnh tần số Micro của loa i-10, i-12


Để 2 chiếc micro kết ni cùng lúc vi loa iCore i-10, mi chiếc micro này phi được chn 1 kênh tn s(A, B) khác nhau. Nếu bt 2 chiếc micro cùng lúc nhưng chcó 1 chiếc kết ni vi loa, bn cn kim tra và chnh li tn snày.

Bước 1:

Mnp pin ca Micro.


Bước 2:

Kim tra xem c2 chiếc Micro có btrùng tn s(A hoc B) hay không.

Bước 3:

Để sdùng cùng lúc 2 Micro, cn cài đặt 1 Micro A và 1 Micro B. Gt nút tn ssang A (hoc B). Gn pin vào Micro và sdng.


Khi cn htrthêm thông tin, vui lòng liên hchúng tôi (028) 66879797 – www.phukiensohoa.com

Facebook Youtube Top