Giỏ hàng

Hướng dẫn cấu hình nhanh Bộ mở rộng sóng Wifi 3 trong 1 Prolink PEN1201

Cấu hình trên web

 1. Kết nối với PEN1201 bằng kết nối có dây hoặc kết nối không dây
 • Kết nối có dây: kết nối với PEN1201 bằng cổng LAN
 • Kết nối không dây: kết nối Wifi với PEN1201 với SSID “PROLiNK_XXXXXX& mật khẩu “prolink12345


 1. Mở trình duyệt và gõ địa chỉ sau: http://pen1201.setup hoặc http://192.168.123.253
 2. Gõ User name và Password:
 • admin
 • password
 1. Chọn Repeater Wizard để bắt đầu cài đặt

 2. Chọn SSID (tên Wifi) bạn muốn kết nối và gõ mật khẩu của SSID đó

 3. SSID (tên Wifi) của PEN1201 sẽ được đặt theo SSID của Wifi đã kết nối và được thêm hậu tố “-ext”. Bạn có thể đổi tên PEN1201 theo ý thích. Mật khẩu của PEN1201 sẽ giống với mật khẩu của Wifi đã kết nối.

 4. Chọn Save để kết thúc cài đặt. Bạn sẽ mất kết nối với PEN1201 một lúc.
 5. Đợi 60 giây, khi đèn Wifi trên PEN1201 đã sáng. Bạn có thể kết nối với SSID mới của PEN1201.

 

Cách đặt vị trí PEN1201

Đặt PEN1201 giữa router và khu vực bạn muốn có sóng Wifi

Gắn PEN1201 vào ổ điện, gạt nút nguồn sang On, đợi đèn Wifi sáng, khuyến khích đặt ở vị trí đèn Wifi là 3 vạch. 

Facebook Youtube Top