Giỏ hàng

Hướng dẫn cài đặt nhanh router PRC3801

Cách sử dụng

PRC3801 được sử dụng như một router phát wi-fi cho các thiết bị có thể kết nối và vào internet.

Cấu hình

Bước 1: Kết nối với PRC3801

Kết nối với PRC3801 bằng kết nối không dây hoặc có dây

Bước 2: Cấu hình PRC3801 qua nền Web

  1. Mở trình duyệt của bạn và gõ địa chỉ sau: http://192.168.123.254hoặc http://prc3801.prolink

 

  1. Tên đăng nhập là admin, mật khẩu là password

  2. Chọn SETUP WIZARD

  3. Chọn loại WAN Access Type theo mạng nhà bạn, thường là DHCP Client vì router đang nhận internet từ router của nhà mạng.

  4. Chọn tên Wi-fi– Wireless Network Name (SSID) và mật khẩu của Wi-fi bạn muốn – Wireless Security Key. Sau đó, chọn APPLY & REBOOT.

  5. PRC3801 sẽ khởi động lại và kết nối với internet.

Facebook Youtube Top